یک-تجربه-دیگر

این کلیپ صوتی درباره بدعهدی‌های مداوم آمریکا در زمینه تعهدات هسته‌ای و برجام است.

دریافت فایل