دیدار اعضای بسیج دانشجویی شهید باهنر پاکدشت با خانواده های شهدای مدافع حرم